Nawigacja

Kadra Przedszkola

Pracownicy Przedszkola Nr 3 w Mikołowie

Kadra pedagogiczna

 • mgr Czaja Danuta – dyrektor przedszkola, oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Botor  Iwona -  neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Barczyk Małgorzata – nauczyciel religii, nauczyciel mianowany
 • mgr Cofała Tatiana – terapeuta w zakresie integracji sensorycznej, arteterapeuta , nauczyciel dyplomowny
 • mgr Garbowska Beata – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Kaczmarek Monika –  oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany
 • mgr Kramarz Patrycja – lektor języka angielskiego, nauczyciel kontraktowy
 • mgr Maciejewska Joanna – psycholog, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Kuś Agnieszka – instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor wrotkarstwa, nauczyciel mianowany
 • lic. Starzyczny  Aleksandra – nauczyciel dyplomowany
 • lic. Sziling Mirela – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Warmons Agnieszka – oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna,  nauczyciel mianowany
 • mgr Chronowska Magdalena – pedagog zdrowia, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, nauczyciel kontraktowy
 • mgr Żmija Beata – nauczyciel mianowany
 • mgr Bańczyk Magdalena - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagogo
 • mgr Borys Katarzyna - nauczyciel kontraktowy 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
  ul. Konstytucji 3 Maja 40
  43-190 Mikołów
 • 32 2262556

Galeria zdjęć