Nawigacja

Ramowy rozkład dnia oraz praca grup

 Przedszkolu Nr 3 mamy 7 grup, które pracują w podanych godzinach:

 • Kotki 7:00 - 17: 00
 • Misie 7:30 - 15:00
 • Krasnale 8:00 - 15:00
 • Grzybki 8:00 - 16:30
 • Biedronki 8:00 - 15:00
 • Słoneczka 6:00 - 16:00
 • Pszczółki 7:30 - 15:30

 

Ramowy rozkład dnia ogólny

Część I – poranna

600- 830

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Ćwiczenia poranne prowadzone z dziećmi 5 i 6- letnimi lub zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu realizowana z dziećmi 3 i 4- letnimi.

830- 840

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

840- 900

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

900- 910

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety.

Część II – główna

910- 1010

Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Religia. Starsze dzieci do 1 h , młodsze przedszkolaki krócej.

1010–1140

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Starsze przedszkolaki 1 h, młodsze zdecydowanie dłużej. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

1140–1150

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

1150–1220

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia

1220–1240

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Najmłodsze przedszkolaki przebierają się do piżamki i leżakują do 13.50

1240–1350

Dzieci starsze - zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu.

1350–1400

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

1400–1415

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

1415–1700

Zabawy samodzielne dzieci, Formy i metody pracy analogiczne jak w czasie schodzenia się dzieci do przedszkola. Panadto zwiększona liczba prac plastycznych. Rozchodzenie się dzieci.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
  ul. Konstytucji 3 Maja 40
  43-190 Mikołów
 • 32 2262556

Galeria zdjęć