Nawigacja

Kącik dla Rodzica

                             WIEK PRZEDSZKOLNY

 

           Wiek przedszkolny rozpoczyna się około trzeciego roku życia, a kończy między szóstym a siódmym rokiem życia dziecka. Dziecko rozpoczynając okres przedszkolny zmienia swoje zachowania, staję się ono bardziej otwarte na współpracę z innymi ludźmi. W tym wieku u dziecka widzimy jeszcze zachowania egocentryczne, dziecko nie potrafi przedstawiać widzenia świata z punktu innego człowieka. Odwołując się do teorii Piaget’a wiek ten należy do stadium przedoperacyjnego, który to charakteryzuje się nieodwracalnością, gdyż dziecko nie jest w stanie samo powrócić do punktu wyjścia danego rozumowania oraz centracją, a więc dziecko swoją uwagę koncentruje na jedną właściwość danej sytuacji, tym samym nie zwraca uwagi na inne jej właściwości.

            U dziecka między trzecim a czwartym rokiem życia możemy zauważyć pewne problemy wynikające z niepewności, co może na przykład objawiać się czasowym załamaniem mowy. Natomiast w tym wieku możemy także zauważyć pobudzoną wyobraźnie dziecka co dla edukacji ma dość pozytywne znaczenie.

            Podczas trwania całego okresu przedszkolnego u dziecka możemy zauważyć szereg zmian związanych z jego rozwojem i to zarówno w aspekcie motorycznym, jak i społecznym, psychicznym. Tak też w wieku lat czterech dziecko rozwija swoją mowę i często jest nadmiernie aktywne ruchowo. W tym też wieku dziecko przejawia dalszy rozkwit swojej wyobraźni w postaci wprowadzenia do swoich zabaw różnego rodzaju zabaw tematycznych, co można także wykorzystywać do edukacji dziecka, gdyż dzięki temu dziecko bawiąc się może także uczy się. Należy jednak zwrócić uwagę, że dzieci w tym wieku na takie naukę poprzez zabawę poświęcają najczęściej około piętnastu minut, gdyż w tym czasie dziecko koncentruje się na danej zabawie. Dziecko około piątego roku życia zmienia swoje zachowanie, jest to okres, w którym dziecko coraz częściej jest w stanie rozróżnić fikcje od rzeczywistości. Można także zauważyć w tym wieku większą konsekwencję w działaniach dziecka. W tym także okresie u dziecka zauważalny jest rozwój jego intelektu. Dziecko
w tym okresie potrafi już bawić się w gry z prostymi regułami, co spełniać może funkcje edukacyjne. Należy także zwrócić uwagę, że w tym okresie często uczy się ono poprzez naśladownictwo.

            U dziecka sześcioletniego możemy zauważyć zachodzące zmiany w rozwoju emocjonalnym. Ten wiek dla edukacji jest niezwykle ważny, gdyż w tym okresie u dziecka możemy zauważyć otwartość, dziecko jest chętne do poznawania nowych rzeczy
i zdobywania nowych umiejętności. Dziecko w tym wieku potrafi już przestrzegać reguł danej gry czy zabawy. Ten wiek charakteryzuje się u dziecka także tym, że działania jego są planowane i zwykle ukierunkowane na konkretny cel.

            Przejście dziecka z okresu przedszkolnego do wczesnoszkolnego powinno odbywać się
w miarę płynnie. Każde dziecko musi mieć świadomość zmian, które czekają go podczas edukacji wczesnoszkolnej. Dziecko powinno nabierać zaufania do szkoły oraz ochoty na edukacje stopniowo. Dzieci osiągające dojrzałość szkolną, posiadają pożądany poziom rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, jak również motorycznego.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
    ul. Konstytucji 3 Maja 40
    43-190 Mikołów
  • 32 2262554

Galeria zdjęć