Nawigacja

O Nas

„PRZEDSZKOLE – to tutaj wszystko się zaczyna”

 

Przedszkole Nr 3 im „Kota w Butach” mieści się  w centrum Mikołowa, w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Posiadamy duży ogród z  placem zabaw dostosowanym do wieku dzieci.

Nasza placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i zaangażowana kadrę pedagogiczną. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie. Rodzice są partnerami zaangażowanymi w życie przedszkola.

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom – otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko i jego wszechstronny rozwój. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Placówka promuje swoje osiągnięcia. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. Oferujemy zajęcia dodatkowe takie jak: religia, angielski.

W naszym przedszkolu mamy 6 grup w różnym wieku, w tym  grupy integracyjne. W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści:

 • Neurologopeda
 • Psycholog
 • Surdopedagog
 • Tyflopedagog
 • Teraputa SI
 • Oligofrenopedagog

 

NASZE MOCNE STRONY:

 • Bardzo dobrze wyposażone sale przedszkolne,
 • Przyjemne otoczenie,
 • Bezpieczeństwo i partnerskie relacje,
 • Szeroki wachlarz imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • Fachowa kadra pedagogiczna,
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola,
 • Prowadzenie strony internetowej i Facebooka
 • Szeroka współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Wszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
  ul. Konstytucji 3 Maja 40
  43-190 Mikołów
 • 32 2262556

Galeria zdjęć