Nawigacja

 • ZAPISY NA WAKACJE 2021

  SZANOWNI RODZICE

   

  Przedszkole nr 3  pełni dyżur w miesiącu lipcu i sierpniu tylko dla naszych wychowanków ( nie będzie możliwości zapewnienia opieki dla dzieci z innych placówek). Rodziców prosimy o przemyślane decyzje dotyczące posłania dziecka na dyżur wakacyjny. Pracownicy muszą wykorzystać swoje urlopy też w tym okresie.

  Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Ze względu na   konieczność przestrzegania wytycznych MEiN i GIS oraz dostępność kadry pedagogicznej, w okresie wakacyjnym nasze przedszkole dysponuje ograniczoną liczbą miejsc. Pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

  Informację o opiekę w okresie wakacji proszę przesłać wyłącznie za pomocą Librusa, wypisując okres od … do… oraz w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu. 

  Zgłoszenia na lipiec i sierpień proszę przesyłać wyłącznie za pomocą Librusa do Dyrektora przedszkola w terminie od 04.05. do 31.05.2021r.

    

  Dyrektor Przedszkola nr 3

  Danuta Czaja

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkole Nr 3 w Mikołowie

  PRZEDSZKOLE NR 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkole Nr 3 w Mikołowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • - brak możliwości pomniejszenia i i powiększania tekstu

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kuś.
  • E-mail: agnieszka.michalska@p3.mnikolow.eu
  • Telefon: 511079860

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Mikołowie
  • Adres: Konstytucji 3 Maja 4043-190 Mikołów
  • E-mail: sekretariat@p3.mikolow.eu
  • Telefon: 667882301

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • WNIOSEK O OBJĘCIU OPIEKĄ DZIECKA

 • Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

  Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 08 lutego 2021r. o godzinie 10.00

  Pierwszego logowania do strony https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/ będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 08 lutego 2020 r. o godzinie 10.00. 

 • Ważna informacja

  Szanowni Rodzice

   

  Na dzień dzisiejszy 25.10.2020r. mamy w przedszkolu 4 przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników. Wystosowałam pismo do Sanepidu, co do dalszego funkcjonowania przedszkola. 

   

  Osoby, u których potwierdzono zarażenie wirusem miały kontakt:

  jedna osoba z dziećmi grupy Grzybki w dniu 20.10.2020r. (wtorek) (nauczycielka pracowała w przyłbicy);

  jedna osoba z dziećmi grupy Krasnale i Misie dnia 16.10.2020r. (piątek)

  Proszę obserwować dzieci i siebie, a w razie niepokojących objawów kontaktować się z lekarzem POZ

   

  Na ten moment nie mam informacji zwrotnej z Sanepidu.

  Na podstawie wcześniej prowadzonych rozmów z Sanepidem wnioskuję, że żadna grupa nie będzie podlegała kwarantannie. 

  Po otrzymaniu decyzji z Sanepidu, niezwłocznie Państwa poinformuję. 

   

  Przedszkole zostało zdezynfekowane poprzez ozonowanie.

   

  Postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania

  tel. 667 882 301

   

  Danuta Czaja - dyrektor Przedszkola Nr 3 

   

 • PROŚBA DLA RODZICÓW

  Prośba do Rodziców.

  Ze względu na trudności kadrowe w przedszkolu: nieobecnych jest 5 nauczycielek i dyrektor (kwarantanna, chorobowe) zwracam się z prośbą by, kto ma możliwość, zatrzymał w tym tygodniu dziecko w domu.

  Danuta Czaja - dyrektor Przedszkola nr 3 

 • WAŻNA INFORMACJA !!!!

  UWAGA RODZICE 

  Szanowni Państwo

   

  Informuję, że decyzją PSSE w Tychach, dzieci z grupy Kotki (dzieci, które były w przedszkolu 14.10.2020r.) wraz z domownikami zostały objęte kwarantanną od 17 października (sobota) do 24 października (sobota). Kwarantanna ma związek z kontaktem dzieci z grupy Kotki z osobą zarażoną SARS-CoV-2 w dniu 14.10.2020r.

  W razie pytań pozostaję do dyspozycji Dyrektor Danuta Czaja  667 882 301
 • KONKURS

  Konkurs  - Jesienne Inspiracje 

 • "CEGIEŁKA ZDROWIA"

  "Cegiełka zdrowia" w Przedszkolu Nr 3 

  "Cegiełka zdrowia" to program dla dzieci 5,6 letnich, a jego uczestnikami oprócz dzieci są również rodzice oraz opiekunowie przedszkola. 

  Uczestnictwo w projekcie obejmuje:

  • badania przesiewowe dzieci w kierunku wykrywania nadwagi lub otyłości
  • pomiar parametrów ciała pozwalającą na ocene składu masy ciałą
  • cykl  9 warsztatów prowadzonych przez fizjoterapeutę, dietetyka, psychologa, 
  • poznawanie zasad zdrowego stylu życia
  • poradnik dla rodzicó w zakresie profilaktyki otyłości oraz szkolenia dla rodziców oraz pracowników przedszkola 

   

   

 • ZMIANY W PRZYPROWADZANIU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

  ZMIANY OD 09.09.2020 śoda

  DRODZY RODZICE

  Od 09.09.2020 r. ( środa) zostają wprowadzone zmiany dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci. Rodzic w maseczce wraz z dzieckiem wchodzi głównym wejściem do szatni zachowując dystans wobec innych rodziców i pracowników wynoszący 1,5 m. Sprawnie przebiera dziecko i przekazuje do grupy by nie blokować wejścia innym. Aby zmniejszy możliwość kontaktu prosimy o wyjście z szatni drzwiami bocznym od ogrodu.

  W szatni jednocześnie może przebywać 10 rodziców.  

 • ZAJĘCIA DODATKOWE

  Zajęcia dodatkowe

  ZAJĘCIA DODATKOWE

  Religia – Małgorzata Barczyk

  Wtorek:   

  12:30 -13:00    - Grzybki

  13:00 -13:30  - Biedronki

  13:30 -14:00  – Pszczółki

  14:00 -14:30  - Słoneczka

  Piątek:    

  800 - 830      Słoneczka

  830 – 900     Biedronki

  900 – 930      Pszczółki

  930 - 1000    Grzybki

   

  Angielski – Ewa Hadryś

  Wtorek i Czwartek:

  8:30 - 900 – Biedronki

  900 – 915  Kotki

  915 – 930  -  Misie

  930 – 1000  –   Krasnale

  1000 – 1030   - Pszczółki

  1030 – 1100  - Grzybki

  11:00 - 11:30 - Słoneczka

   

   

   

 • DRODZY RODZICE

  Dla Rodziców 

  Szanowni Rodzice,

  Kolejny rok edukacyjny naszych dzieci rozpoczynamy w specyficznych warunkach i nikt z nas nie wie dokładnie jak się będzie sytuacja rozwijała. Wszyscy jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w okresie coraz bardziej rozwijającej się pandemii, a co za tym idzie wszystkich zagrożeń z tym związanych.

            By w najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci musimy bezwzględnie współpracować i kierować się podobną wiedzą w szczególności w zakresie profilaktyki zakażeń, a w razie ich pojawienia się sposobów zapobiegania.

            Proszę bezwzględnie przyjąć do wiadomości kilka podstawowych zasad i informacji, którymi będziemy się kierować:

  1 – zgodnie z prawem za funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobka odpowiadają ich Dyrektorzy. To Oni będą decydowali i odpowiadali za bezpieczne funkcjonowanie tych placówek i mają w tym zakresie moje pełne poparcie i pomoc.

  2 – Dyrektorzy zostają upoważnieni do podejmowania nowych decyzji (często we współpracy z Sanepidem), które mają zapewnić możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie swoich placówek. Dlatego by nie dochodziło do nieporozumień proszę koniecznie zapoznać się z zebranymi dla Państwa informacjami:

  www.mikolow.eu/koronawirus-szkoly-przedszkola-zlobek/

  www.mikolow.eu/koronawirus/

  Proszę np. zwrócić uwagę na fakt, że do udziału w zajęciach i do kontaktów z innymi dziećmi nie będą dopuszczane dzieci przejawiające objawy jakiejkolwiek infekcji górnych dróg oddechowych. Gdy dziecko z takimi objawami czy gorączką zostanie przyprowadzone przez rodzica nie zostanie przyjęte lub jeżeli przyjdzie samo zostanie poddane izolacji a rodzic poproszony o odebranie chorego dziecka.

  Proszę także zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania jak największej izolacji, unikania kontaktów i skracania czasu przebywania w szkole, dlatego np. do świetlicy będą przyjmowane dzieci w ostateczności przy rzeczywistym braku opieki.

  Proszę pamiętać, że te działania oparte o wytyczne i zalecenia odpowiednich ministerstw, służb czy dyrekcji są stosowane dla bezpieczeństwa dzieci i dlatego będą rygorystycznie przestrzegane.

  3 – Dyrektorzy ponosząc tak wysoką odpowiedzialność decydują także o wszystkim co się dzieje na terenie szkoły, w tym udostępnianiu pomieszczeń, sal sportowych, obiektów, obecności innych osób, itp., uczestnictwie dzieci w zajęciach poza szkołami np. na innych obiektach, basenie, itp.

   

            Ja jako burmistrz jestem z wszystkimi Dyrektorami w stałym kontakcie, koordynuję współpracę wszystkich placówek i pomagam Dyrektorom w ich trudnych nowych zadaniach związanych z dużą odpowiedzialnością.

   

  Z uszanowaniem
  Stanisław Piechula
  Burmistrz Mikołowa

   

   

 • Dokumenty do pobrania - Nowy rok szkolny

 • ZEBRANIA GRUPOWE WRZESIEŃ

  Daty zebrań grupowych - wrzesień 

                                     Terminy zebrań grupowych. 

                               Wszystkie spotkania o godzinie 17.00

   

  01.09. (wtorek) grupa Grzybki-Tatiana Cofała. Beata Żmija

  02.09. (środa) grupa Krasnale-Beata Garbowska

  03.09. (czwartek) grupa Słoneczka – Mirela Sziling, Agnieszka Warmons

  04.09. (piątek) grupa Pszczółki – Sylwia Jarecka, Katarzyna Borys 

  04.09. (piątek) grupa Biedronki – Aleksandra Starzyczny

   

  Zapraszamy 

   

 • Organizacja opieki - wrzesień 2020

  ORGANIZACJA OPIEKI DZIECKA W P3 

 • WAKACJE 2020

  SZANOWNI RODZICE

   

  W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NASTĘPUJE ZMIANA ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA W  CZASIE WAKACJI.

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i personelowi placówki,  Przedszkole nr 3  pełni dyżur
  w miesiącu lipcu i sierpniu tylko dla naszych wychowanków
  ( nie będzie możliwości zapewnienia opieki dla dzieci
  z innych placówek). Rodziców prosimy o przemyślane decyzje dotyczące posłania dziecka na dyżur wakacyjny , ponieważ jestem pracodawcą i   pracownicy muszą wykorzystać swoje urlopy też w tym okresie.

  Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych 
  z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Ze względu na   konieczność przestrzegania wytycznych MEN i GIS oraz dostępność kadry pedagogicznej, w okresie wakacyjnym nasze przedszkole dysponuje ograniczoną liczbą miejsc. Pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

  Wniosek o opiekę w okresie wakacji  można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Aktualności” i dostarczyć do przedszkola w godzinach pracy sekretariatu, tj. w godz. od 7.00-15.00 – celem rejestracji złożonego dokumentu.

  Składanie wniosków odbywać się będzie w terminie od 15.06.2020r. do dnia 19.06.2020r. – decyduje kolejność zgłoszeń!

   

   

  Dyrektor Przedszkola nr 3

  Danuta Czaja

 • DODATKOWE OBOWIĄZKI DLA RODZICÓW

 • DOKUMENTY DO POBRANIA COVID - 19

  Niezbędne dokumenty do wypełnienia przed powrotem do przedszkola w okresie epidemii !!!!!

  DOSTARCZYĆ DO 20.05.2020.

  Brak oddania dokumentów uniemożiwi przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
  ul. Konstytucji 3 Maja 40
  43-190 Mikołów
 • 32 2262556

Galeria zdjęć