Nawigacja

Płatności

Odpłatności

Opłaty za Przedszkole nr 3

Żywienie:

· Za 3 posiłki 7 zł. (Śniadanie + obiad + podwieczorek)

· Za 2 posiłki 6 zł. ( śniadanie  + obiad)

 

Godziny od 8 do 13 są bezpłatne, wszystkie godziny przed 8 i po 13 są płatne 1zł za każdą rozpoczętą godzinę. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu rejestruje Punktualny Przedszkolak przy użyciu karty. Kartę każdorazowo należy przyłożyć do czytnika przy wejściu i przy odbiorze dziecka.

Opłata za wyżywienie i godziny jest naliczana po skończonym miesiącu i rozliczana wg elektronicznej ewidencji „Punktualny Przedszkolak”. Płatności należy dokonywać przelewem do 15-go dnia każdego miesiąca, za nie terminowe wpłaty naliczane są odsetki.

Proszę nie zmieniać kwot, jakie będą podane ani tez ich nie zaokrąglać.

Informację o kwotach do zapłacenia otrzymają państwo na początku następnego miesiąca.

Płatność  za żywienie  i  godziny (można sumować)  proszę  dokonywać na jeden wspólny rachunek bankowy. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc jest dana opłata.

· Żywienie  + godziny 72 8436  0003 0000 0000 7487 0005

· Rada Rodziców         77 8436  0003 0000 0026 1542 0001

Dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – nie płacą za godziny.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
    ul. Konstytucji 3 Maja 40
    43-190 Mikołów
  • 32 2262556

Galeria zdjęć