Nawigacja

Płatności

Odpłatności

Opłaty za Przedszkole nr 3

Żywienie:

· Za 3 posiłki 7 zł. (Śniadanie + obiad + podwieczorek)

· Za 2 posiłki 6 zł. ( śniadanie  + obiad)

· Za  obiad  4 zł.

· Za  śniadanie  2 zł.

Godziny od 8 do 13 są bezpłatne, (czyli podstawa programowa) wszystkie godziny przed 8 i po 13 są płatne 1zł za każdą rozpoczętą godzinę. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu rejestruje Punktualny Przedszkolak przy użyciu karty, które będą do odbioru na początku września. Kartę każdorazowo należy przyłożyć do czytnika przy wejściu i przy odbiorze dziecka.

We wrześniu opłaty będą naliczone z góry (według deklaracji w umowie) w październiku będzie rozliczenie i tak w każdym miesiącu naliczenie z góry za dany miesiąc z odliczeniami za miesiąc poprzedni w przypadku godzin mogą się zdarzyć ewentualne doliczenia. Płatności należy dokonywać przelewem do 15-go dnia każdego miesiąca, za nie terminowe wpłaty naliczane są odsetki. ( W skali roku jest to 0,05 setnych)

Proszę nie zmieniać kwot, jakie będą podane ani tez ich nie zaokrąglać.

Opłaty będą wywieszone na początku miesiąca na tablicy. Kwota będzie przy numerku, takim, jakie dziecko będzie miało w dzienniku.

Płatność  za żywienie  i  godziny (można sumować)  proszę  dokonywać na jeden wspólny rachunek bankowy. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc jest dana opłata.

· Żywienie               72 8436  0003 0000 0000 7487 0005

· Godzinyp.P.pr          j.w.

· Rada Rodziców    77 8436  0003 0000 0026 1542 0001

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
    ul. Konstytucji 3 Maja 40
    43-190 Mikołów
  • 32 2262554

Galeria zdjęć